Kind, verlies en rouw

Sinds jij er niet meer bent……

Op het moment dat een kind een overlijden of scheiding meemaakt, brengt dit de veiligheid van het kind aan het wankelen. Het huis wordt vaak gevuld met verdriet en onrust.

Voor veel kinderen en pubers komt een overlijden of scheiding nog onverwachter dan bij ons als volwassenen.

Om kinderen te beschermen wordt vaak niet meteen het hele verhaal verteld of worden bijvoorbeeld onderzoeken tijdens een ernstige ziekte stil gehouden. Kinderen voelen dat er iets aan de hand is, maar kunnen er geen betekenis aan geven. Zij komen met vragen te zitten die zij niet durven te stellen, omdat zij voelen dat hun ouders al overlopen.

Het overlijden lijkt dan plotseling plaats te hebben gevonden, zonder dat de kinderen er naartoe hebben kunnen leven.

Het is normaal dat wij als volwassenen kinderen willen beschermen. Alleen door niets te vertellen kunnen gedachten de ziekte een eigen leven laten leiden. Het naderend overlijden of de ruzie van ouders wordt hierdoor veel groter maken in het hoofd van het kind.

Hoe rouwen kinderen en jongeren?

Kinderen en jongeren rouwen net als volwassen. Alleen zijn zij in de eerste plaats kind, puber of jongvolwassene en pas op de tweede plaats rouwen zij.
Verdriet laten zij zien op het moment dat er weer wat meer rust is in huis. Ze willen niet ten tijde van het heftige verdriet van hun ouders tot last zijn. Hierdoor lijkt het soms dat zij niet rouwen.
Veel kinderen voelen zich alleen staan in hun verdriet, vooral bij overlijden. Wat maakt dat zij zich regelmatig terugtrekken en onzichtbaar maken met alle gevolgen van dien.

Een naderend overlijden of de dood zelf verstoord de natuurlijke ontwikkeling van een kind/jongere. Iedere fase van de ontwikkeling heeft hierdoor een eigen manier aandacht nodig in het omgaan met rouw.

Een scheiding zorgt voor een breuk in het fundament van wie zij zijn. Kinderen willen graag hun trouw laten zien aan beide ouders. Zij proberen zich zo te gedragen dat zij de ouders, die het al moeilijk genoeg hebben, niet tot last te zijn. De wisseling van huizen kan kinderen onzeker maken, vooral als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Jonge kinderen voelen het verdriet van hun ouders aan en reageren daarop door zelf onrustig te worden of meer te gaan huilen. Het is normaal dat kinderen een terugval hebben en dat zij meer nabijheid nodig hebben of weer tijdelijk in hun bed gaan plassen.
Als kinderen wat ouder zijn hebben zij veel behoefte aan spel om het overlijden of de scheiding een plaats te geven.
Na de magische leeftijd, die tot ongeveer 8-9 jaar duurt, worden kinderen veel bewuster van de wereld om hen heen, wat er voor zorgt dat zij met veel vragen komen te zitten waar zij antwoord op willen hebben.
De vragen die kinderen stellen, veranderen naarmate zij ouder worden en zij puber of jongvolwassene worden. Zij missen, als een ouder overleden is, een deel van hun identiteit en hebben behoefte om dit te kunnen ontdekken om zichzelf te ontwikkelen.

Coaching kind/jongere

Het leven van kinderen die een overlijden of scheiding meegemaakt hebben kan veel impact hebben.
Het gezin verandert, er is misschien wisseling van woonplek en school en familiebanden veranderen. Kinderen voelen er veel bij, maar weten zich nog niet goed te uiten.
Tijdens de coaching ga ik samen met het kind, met behulp van verschillende materialen, aan de slag om het verlies, de veranderingen in het leven en het bijkomende verdriet te kunnen herkennen, te uiten en te verweven in het leven wat voor hem/haar ligt.
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, waardoor het kan voorkomen dat zij in verschillende leeftijdsfasen nog een keertje terug willen komen.

Workshop Herinneringskaars
Wat als diegene waar jij zoveel van houdt niet meer bij je is…?
Dan kan het fijn zijn dat je iets tastbaars hebt om naar te kijken of zelfs tegen te praten.
De workshop ‘Herinneringskaars’ is een eenmalige coaching, waarbij we stil staan bij het verlies en belangrijke momenten voor, tijdens of na het overlijden. De workshop wordt in groepjes van hooguit 4 kinderen gegeven.
Misschien zijn er nog vragen of dingen die niet benoemd zijn. Het kan ook fijn zijn om alleen herinneringen op te halen.
Aan het eind van de workshop neemt het kind een persoonlijke en tastbare herinnering mee, naar huis die in huis of op de slaapkamer neergezet kan worden.
De kosten van deze workshop bedragen € 27,50, inclusief materialen.