Kindercoaching

Martine Goeting Huissen Kindercoach Leerproblemen Dyslexie Rouwverwerking Overlijden Oudercoaching Coaching, Ik leer leren, Kernvisie methode

We willen zo graag dat het goed gaat met onze kinderen, alleen hebben we daar niet altijd grip op. Hierdoor kunnen wij ons als ouders erg machteloos voelen.
Het gedrag wat een kind laat zien heeft vaak te maken met verschillende factoren, zoals:
– Vriendschappen
– Schoolsituatie: geen aansluiting vinden bij leerkracht/lesstof, blijven zitten, andere school.
– Thuissituatie: verhuizing, ziekte, scheiding etc.

Al deze situaties kunnen ervoor zorgen dat het kind zich tijdelijk minder veilig voelt, waardoor  het zichzelf terugtrekt of juist veel meer aanwezig is dan normaal. Misschien laat het clownesk en ongepast gedrag zien, trekt het zich terug of wordt het juist zonder aanleiding heel erg boos of begint het vanuit het niets te huilen.

Mijn uitgangspunt is dat ieder kind vanuit de kern goed is. Ik ben vooral nieuwsgierig en stel mijzelf daarom altijd de vraag: ‘Wat maakt dat dit kind zich op dit moment niet veilig voelt en zich zo gedraagt?
Om die reden heb ik ook geen vooropgesteld plan. Dit plan ontstaat vaak na het eerste gesprek en is meestal gericht op opbouw van zelfvertrouwen, omgaan met emoties of leerondersteuning.
De volgende contactmomenten zal ik op een speelse en creatieve wijze, ondersteunt door verhalen en uitleg, samen met het kind aan de slag gaan waardoor het zichzelf leert kennen en inzichten krijgt. Het zelfvertrouwen groeit om met gebeurtenissen waar hij/zij tegenaan loopt om te gaan.
Van ouders vraag ik om in dit proces betrokken te blijven om zo een veilige basis voor hun kind te creëren en de kwaliteiten en inzichten die ontstaan zijn thuis verder uit te bouwen.

Coachen vanaf 9 jaar

Rond de 9 jaar zijn kinderen in staat om gecoacht te worden. Deze leeftijd is een bijzondere leeftijd voor kinderen. Ze komen vanuit hun vriendelijke, beschermde en fantasierijke wereldje langzaam in de bewustwordingsfase terecht waarin zij de wereld steeds meer gaan zien zoals deze in werkelijkheid is. Voor kinderen kan dit beangstigend zijn. De echte wereld kan hard binnenkomen, waardoor zij soms bang worden, zich eenzaam voelen en veel vragen krijgen over wie zij (willen) zijn.
Door nieuwsgierig te zijn, echt naar het kind te luisteren, te zien en te begrijpen waar het even niet meer zo lekker loopt, ga ik mee in deze ontdekkingstocht en komen kwaliteiten van het kind naar boven die het kan inzetten om oplossingen voor hun ‘problemen’ te vinden en zo zichzelf, maar ook de wereld om hun heen beter te begrijpen.

Martine Goeting Huissen Kindercoach Leerproblemen Dyslexie Rouwverwerking Overlijden Oudercoaching Coaching, Ik leer leren, Kernvisie methode

Coachen onder de 9 jaar

Als kinderen jonger zijn dan negen jaar werk ik liever alleen met de ouders. Deze kinderen leven nog veel meer in een eigen wereld en zijn nog niet goed in staat om naar hun eigen gedrag te kijken, waardoor coachen lastig wordt.
De eerste keer kom ik graag thuis voor een intakegesprek. Hierdoor kan ik het kind kort in zijn/haar eigen omgeving zien en kan ik mij een beeld vormen van het kind waarop ik verder kan bouwen. Daarna werk ik samen met jullie als ouders om via jullie het kind die handvatten aan te reiken die het nodig heeft om zich op een veilige en goede manier te kunnen ontwikkelen tot een mooi mens.

Ik coach heel graag, maar nooit te lang. Ik loop tijdelijk met jullie kind mee om te ondersteunen en te begeleiden waar dit nodig is. Zo nodig ga ik ook mee naar school of kom ik aan huis.
Voel ik dat het kind weer verder kan, dan laat ik het kind in overleg met jullie als ouders weer los en vertrouw ik erop dat jullie het samen aankunnen.